top of page
שם הקבוצה:
GHL
נושא הקבוצה:
יצירת פלטפורמה לאירועים חברתיים
סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה פתוחה למשתתפים חדשים מתחום הנדסה/מדעים מדויקים.
חברי הקבוצה (3):
שי דהן - הנדסה/מדעים מדויקים; תוכנה ואפליקציות.
רותם לניאדו - תוכנה ואפליקציות.
איתי פורליט - תוכנה ואפליקציות; שיווק/ניהול/מדעי החברה.
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : שי דהן
shay1999d@gmail.com
bottom of page