top of page
שם הקבוצה:
Biketrain
נושא הקבוצה:
קידום נסיעה עירונית באופניים
סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה פתוחה למשתתפים חדשים מכל התחומים.
חברי הקבוצה (4):
גיא שמעוני - תוכנה ואפליקציה.
משה כהנא
אלירן עיני - הנדסה/מדעים מדויקים; תוכנה ואפליקציות; שיווק/ניהול/מדעי החברה; סביבה וקיימות
ירדן אילון - כלכלה/אסטרטגיה/שיווק
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : גיא שמעוני
mrguyshimoni@gmail.com
bottom of page