top of page
שם הקבוצה:
SocialSky Team
נושא הקבוצה:
אנחנו מנסים לפתור את בעיית חסימות החניה ולגרום לאנשים לחיות בפחות כעס ואי וודאות.
סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה סגורה למצטרפים חדשים
חברי הקבוצה (2):
ברק איתן - תוכנה ואפליקציה, שיווק/ניהול/מדעי החברה.
שרון רשתי - תוכנה ואפליקציה, שיווק/ניהול/מדעי החברה.
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : ברק איתן
barak@socialskycorp.com
bottom of page