top of page
שם הקבוצה:
ניידות קהילתית - Commutiny
נושא הקבוצה:
התארגנות קהילתית לשירותי ניידות מותאים לצרכי חברי הקהילה: קשישים, תלמידים, חוגים...
סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה פתוחה למשתתפים חדשים מתחומים שיווק/ניהול/מדעי החברה, סביבה וקיימות, פעילים קהילתיים.
חברי הקבוצה (5):
ערן ראובני - הנדסה/מדעים מדויקים.
גל שלזינגר
מיכה בר מאיר - תוכנה ואפליקציות.
אילן פרנקל - תוכנה ואפליקציות.
שרון קוטלר - מנהל קהילות הנהגת הורים
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : ערן ראובני
eran.reuveny@gmail.com
bottom of page