top of page
שם הקבוצה:
Waythers
נושא הקבוצה:
מערכת עירונית שחוזה ומתריעה על עומסי תנועה עפ"י חיזוי מזג-אוויר ומנהלת מערך הסעות ציבורי בימים של מזג אוויר קשה.
סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה פתוחה למשתתפים חדשים בתחומי תוכנה ואפליקציה; סביבה וקיימות.
חברי הקבוצה (4):
יאיר יצחק - תוכנה ואפליקציות.
ירון רייך - תוכנה ואפליקציות.
ירון מיכאל - גיאוגרפיה
גלעד קוזיקרו - סביבה וקיימות
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : יאיר יצחק
yair.itzhaik@gmail.com
bottom of page