top of page
שם הקבוצה:
Parkeyz - אפליקציה לשירות חניות לאזרחים
נושא הקבוצה:
ברצוני לפתח אפליקציה שתתן שימוש בחניית נכים לכולם כאשר בראש כל ובראשונה נכים יוכלו להבטיח לעצמם שאף אחד לא יקח להם את החניה אבל היא עדיין תהיה זמינה לכלל האוכלוסיה ...כך יהיה ניתן למנוע תפיסת חניית נכים לאלה שזקוקים אך עדיין לשחרר עוד מקומות חנייה.
סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה פתוחה למשתתפים חדשים מכל התחומים.
חברי הקבוצה (1):
דביר בר - יזמות וניהול
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : דביר בר
yoojoeyoo@gmail.com
bottom of page