top of page
שם הקבוצה:
PublicWay
נושא הקבוצה:
 

שירות אוטובוסים ציבוריים עם מסלול מתחלף בהתאם לביקוש הלקוחות, תוך התבססות על מיקום וזמן

סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה סגורה למצטרפים חדשים
חברי הקבוצה (4):
יניב גולדשטיין - תוכנה ואפליקציות.
גלעד סלאם - תוכנה ואפליקציות.
ניצץ פומרנץ - תוכנה ואפליקציות.
ערן סגל - הנדסה/מדעים מדויקים, תוכנה ואפליקציות.
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : יניב גולדשטיין
yanivgk@gmail.com
bottom of page