top of page
שם הקבוצה:
Drive the Change
נושא הקבוצה:
Car pooling app
סטאטוס הקבוצה:
הקבוצה פתוחה למשתתפים חדשים מכל התחומים המקצועיים.
חברי הקבוצה (7):
דורון טרוגן - הנדסה/מדעים מדויקים, תוכנה ואפליקציות, שיווק/ניהול/מדעי החברה, סביבה וקיימות.
קטיה אלוף - הנדסה/מדעים מדוקים, תוכנה ואפליקציות
עומר שחם - תוכנה ואפליקציות.
עומרי לוגשי - תוכנה ואפליקציות.
ליאת קירשנבוים - שיווק/ניהול/מדעי החברה.
ירון חיים פור - משפט, רגולציה ושיווק.
דימה סוסנובסקי - הנדסה/מדעים מדויקים.
יצירת קשר עם הקבוצה:
ליצירת קשר עם הקבוצה יש לפנות אל : דורון טרוגן
Dorontrogan@gmail.com
bottom of page